Hoofdcontactpersoon Doorstroompunt per onderwijsinstelling

Voor elke onderwijsinstelling hebben we een hoofdcontactpersoon, die voor die school het algemene aanspreekpunt is vanuit de Doorstroompunt-regio. Voor vragen over (een leerling van) een specifieke school of opleiding, kun je contact met hen opnemen.