Subregio Utrecht Noordwest

Onder de subregio Utrecht Noordwest vallen de gemeenten De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden.

Voor vragen over schoolverzuim, dreigende schooluitval of andere onderwijsgerelateerde problemen, kun je contact opnemen met leerplicht. Voor vragen over beleid en cijfers rond voortijdig schoolverlaters of voor regionale samenwerkingsafspraken kun je contact opnemen met de doorstroomcoördinator. Deze heeft de rol van verbinder van alle partijen die met voortijdig schoolverlaten te maken hebben.