Subregio Utrecht Stad

Onder de subregio Utrecht Stad valt de gemeente Utrecht. Zoek je een leerplichtambtenaar of doorstroomcoach? Maak dan gebruik van onderstaande contactgegevens. Je wordt dan doorverbonden naar de juiste contactpersoon.

Voor vragen over schoolverzuim, dreigende schooluitval of andere onderwijsgerelateerde problemen, kun je contact opnemen met leerplicht. Voor vragen over beleid en cijfers rond voortijdig schoolverlaters of voor regionale samenwerkingsafspraken kun je contact opnemen met de doorstroomcoördinator. Deze heeft de rol van verbinder van alle partijen die met voortijdig schoolverlaten te maken hebben.