Subregio Utrecht Zuid

Onder de subregio Utrecht Zuid vallen de gemeenten Nieuwegein, IJsstelstein, Houten, Lopik en Vijfheerenlanden. Elke gemeente heeft eigen contactgegevens voor leerplicht. De contactgegevens van het Doorstroompunt zijn voor al deze gemeenten hetzelfde.

Voor vragen over schoolverzuim, dreigende schooluitval of andere onderwijsgerelateerde problemen, kun je contact opnemen met leerplicht. Voor vragen over beleid en cijfers rond voortijdig schoolverlaters of voor regionale samenwerkingsafspraken kun je contact opnemen met de doorstroomcoördinator. Deze heeft de rol van verbinder van alle partijen die met voortijdig schoolverlaten te maken hebben.