Onderzoeken

Verschillende onderzoeken zijn uitgevoerd in opdracht van RMC-regio Utrecht. Nieuwe resultaten worden hier geplaatst.

1. SchoolWerkt-monitor 2017

Een nieuwe monitor. En ook een nieuwe, andere manier van kijken. In de SchoolWerkt-monitor staan de jongeren en jongvolwassenen centraal: hoe gaat het met hen? We kijken naar verschillende leeftijdsgroepen en willen weten hoe het met de 16-, 18-, 20- en 22-jarigen in de regio gaat. Dat levert andere beelden op. Natuurlijk gaat de aandacht uit naar knelpunten en jongeren en jongvolwassenen die vastlopen in hun schoolloopbaan of de overgang naar werk. Maar we zien ook dat het met verreweg de meeste jongeren en jongvolwassenen goed gaat! De monitor laat het grotere plaatje zien én de specifieke aandachtspunten.

Download de SchoolWerkt-monitor 2017

2. Regiomonitor VSV Utrecht 2015-2016

Deze rapportage bevat de uitkomsten van het onderzoek bij zes mbo-instellingen in de regio Utrecht naar de VSV-aanpak en de effecten daarvan. Het onderzoek is verricht in het kader van de Regiomonitor VSV Utrecht en heeft betrekking op het schooljaar 2015-2016.

Download de Regiomonitor VSV Utrecht

3. Jongeren buiten beeld 23-27

In opdracht van de gemeente Utrecht is in 2016 een verkenning uitgevoerd naar de groep jongvolwassenen tussen de 23 en 27 jaar zonder startkwalificatie, onderwijs of werk uit de regio Utrecht.

Download verkenning ‘Jongeren buiten beeld’

4. Monitor pilots arbeidstoeleiding pro, vso en entree

Met deze monitor willen we inzicht krijgen in het verloop van de loopbaan van jongeren na hun opleiding in het pro, vso en entree, en in de ondersteuning die zij ontvangen in de transitie naar werk. Op termijn worden ook resultaten zichtbaar van de effectiviteit van de geboden ondersteuning door de scholen en regiogemeenten in de transitie van onderwijs naar werk.

Download 1e meting arbeidstoeleiding pro, vso en entree

Download 2e meting arbeidstoeleiding pro, vso en entree

Download 3e meting arbeidstoeleiding pro, vso en entree