Onderzoeken

Verschillende onderzoeken zijn uitgevoerd in opdracht van RMC-regio Utrecht. Nieuwe resultaten worden hier geplaatst.

1. Regiomonitor VSV Utrecht

Deze rapportage bevat de uitkomsten van het onderzoek bij zes mbo-instellingen in de regio Utrecht naar de VSV-aanpak en de effecten daarvan. Het onderzoek is verricht in het kader van de Regiomonitor VSV Utrecht en heeft betrekking op het schooljaar 2015-2016.

Download de Regiomonitor VSV Utrecht

2. Jongeren buiten beeld 23-27

In opdracht van de gemeente Utrecht is in 2016 een verkenning uitgevoerd naar de groep jongvolwassenen tussen de 23 en 27 jaar zonder startkwalificatie, onderwijs of werk uit de regio Utrecht.

Download verkenning ‘Jongeren buiten beeld’