Verzuim en schooluitval

Regionale afspraken ‘no show studenten’

Alle mbo-instellingen in de RMC regio 19 starten het nieuwe schooljaar met de actie ‘No show’. Het doel van de actie ‘No show’ is het in kaart brengen en opsporen van studenten die bij de start van het schooljaar niet zijn verschenen. De ‘No show’ periode start op de 1e lesdag van het nieuwe schooljaar en duurt 2 lesweken voor de bol-studenten en 3 tot 4 weken voor de bbl-studenten. Dit geldt ook voor studenten die afkomstig zijn buiten de RMC regio 19. Alle studenten worden zo snel mogelijk gemeld via DUO.

Samenwerkingsplan ‘No show’

 

Verzuimmeldingen

Mbo’s en leerplicht/RMC in de regio Midden Nederland werken samen aan een verzuimaanpak van mbo studenten binnen hun instellingen en gemeenten. Door deze samenwerkingen willen we snel effectieve interventies plegen voor de jongeren die echt ondersteuning nodig hebben. In deze regionale werkafspraken wordt kort uiteen gezet welke meldingsafspraken wij hebben rondom verzuim en hoe we gezamenlijkheid het verzuim aanpakken.

Regionale afspraken verzuimmelding

De zomeractie

Gedurende de zomerperiode zullen de studenten die uitgeschreven worden en waarvan leerplicht/RMC een DUO-melding ontvangt, actief worden benaderd. Ook als er geen contact meer mogelijk is geweest met de loopbaanbegeleider / coach vanwege de vakantie. De informatie die hieruit volgt zou besproken kunnen worden tijdens het startgesprek bij de start van het nieuwe schooljaar.

Samenwerkingsafspraken ‘zomeractie’

Werkwijze project vestigingsgericht werken

Aan elke mbo vestiging in de RMC regio Utrecht is een hoofdcontactpersoon verbonden. De hoofdcontactpersoon is afkomstig uit de gemeente waar de vestiging gevestigd is. Vanuit de subregio Utrecht Stad en Utrecht Zuid zijn er ook vaste contactpersonen per vestiging voor de jongeren uit de betreffende subregio. De Entree opleidingen worden gezien als onderdeel van de mbo vestiging.

Met deze werkwijze wil RMC Regio Utrecht bereiken dat signalen van dreigende uitval eerder worden herkend, waardoor tijdig passende preventieve interventies kunnen worden toegepast. Naast het in beeld krijgen van de voortijdig schoolverlaters en uitvallers is een ander doel ook het mogelijk begeleiden naar een passende plek.

Het contactpersoonschap betekent dat door middel van een helicopterview de grote lijnen worden gezien, dat de juiste signalen worden gebundeld en dit bespreekbaar wordt gemaakt. Zowel met de vestiging als met de contactpersonen uit de regio. Het doel is om binnen de regio als contactpersonen nauw samen te gaan werken om een efficiëntieslag te maken. De hoofdcontactpersoon heeft een consulterende rol, maar bespreekt ook de signalen waar nodig.

Werkproces basistaken