Actielijn 2. Loopbaanoriëntatie

Het maken van een goede studie- en beroepskeuze is een belangrijke voorwaarde om een opleiding succesvol te doorlopen. Jongeren die weten wat ze willen leren en waar ze het voor doen, zijn meer gemotiveerd om het beste uit zichzelf te halen en de opleiding succesvol af te ronden. Het helpt als er iemand is, zoals een mentor/loopbaanbegeleider en ouder, die daarbij ondersteunt en de jongere op dit pad helpt een toekomstbeeld te vormen. De volgende maatregelen voert actielijn 2 uit om dit te ondersteunen.

Maatregel 1: Deskundigheidsbevordering van docenten in het voortgezet (speciaal) onderwijs en het mbo.

Docenten staan dicht bij scholieren en studenten. We willen hun deskundigheid op het gebied van opleidings- en beroepskeuze en loopbaanontwikkeling bevorderen. Daardoor kunnen zij de jongeren beter ondersteunen in het maken van een opleidingskeuze. We zetten in op het professionaliseren van de LOB-gesprekken en het delen van casuïstiek. Er zijn in de regio diverse leernetwerken VO. Daar stemmen het voortgezet (speciaal) onderwijs en het mbo hun werkwijzen beter op elkaar af. Er komt meer overzicht van de aansluitende beroepsprofielen en curriculum per vakgebied.

Sinds 2017 wordt jaarlijks een mbo bustour georganiseerd. Mentoren en decanen van vmbo’s maken daarmee kennis met de mbo’s in regio Utrecht. Door kennis op te doen over de mbo’s kunnen de decanen en mentoren hun leerlingen adviseren in hun studiekeuze.

Maatregel 1 sluit aan bij actielijn 5 in de verbinding met het bedrijfsleven en stagemogelijkheden voor vo- en mbo-studenten.

Maatregel 2: Alle scholieren hebben een Mijn Talent Document.

Alle scholieren in het voortgezet onderwijs starten met een Digitaal Doorstroom Dossier die de doorlopende leerlijn van de jongere in kaart brengt en inzicht geeft in een realistisch beroepsperspectief. Onderdeel van dit dossier is het Mijn Talent Document. De jongeren nemen dit mee naar het mbo. Daar zal er verder mee gewerkt worden in het kader van een doorlopende leerlijn.

Contact met actielijn 2

Mariska Rijsdijk, m.rijsdijk@sterkvo.nl.