Actielijn 3. Sluitende overgangen en warme overdracht

De overstap van het voortgezet onderwijs naar het mbo is een risicomoment. Elk jaar komt een groep jongeren niet goed aan op een vervolgopleiding. Jongeren worden daarom gestimuleerd zich voor 1 april in te schrijven voor een vervolgopleiding. Zo is eerder duidelijk welke scholieren extra begeleiding nodig hebben. De VO-scholen weten eerder waar hun leerlingen naartoe gaan en of ze zijn aangekomen. De mbo-instellingen weten hoeveel en welke studenten ze kunnen verwachten. De volgende maatregelen voert actielijn 3 uit om dit te ondersteunen.

Maatregel 1: Continuering en intensivering van ‘de Overstap’.

We werken aan het verbeteren van Aanmelding in Beeld, de Warme Overdracht, het Digitaal Doorstroom Dossier en de onderliggende applicatie Intergrip.

Aanmelding in Beeld: Wij stimuleren jongeren om zich voor 1 april aan te melden bij een vervolgopleiding. Zo komen belemmeringen in de overstap eerder in beeld.

Warme overdracht: Er is een mondelinge overdracht tussen het voortgezet onderwijs en het mbo wanneer een scholier extra onderwijsondersteuning nodig heeft. Dit vergroot de kans van slagen op het mbo.

Digitaal doorstroom dossier: We streven ernaar dat het digitaal doorstroom dossier van alle scholieren in deze regio volledig is ingevuld op het moment van overstappen. Zo kunnen we er zeker van zijn dat het mbo beschikt over alle belangrijke informatie van een scholier. Daarmee kan het mbo waar nodig preventief ondersteuning bieden.

Maatregel 2: Ondersteuning bij de overstap door Overstapcoaches voor jongeren die dat nodig hebben.

Overstapcoaches zetten we in voor leerlingen die niet op eigen kracht en ook niet met de reguliere ondersteuning vanuit het voortgezet onderwijs en ouders/verzorgers de overstap kunnen maken.

Jaarverslag

Benieuwd naar het jaarverslag van De Overstap? Download de editie van 2017, 2018 en 2019. Gebruik de bolletjes in de tijdlijn voor de toelichtingen.

Jaarverslag De Overstap 2019

Jaarverslag De Overstap 2018

Jaarverslag De Overstap 2017

Contact

Mariska Rijsdijk, projectleider De Overstap, m.rijsdijk@sterkvo.nl.