Bijeenkomst vestigingsgericht werken

Sinds dit voorjaar konden we elkaar weer volop ontmoeten. Dit gold ook voor de medewerkers van het RMC en Leerplicht en de contactpersonen van de mbo’s. Na twee jaar kwamen zij bijeen tijdens de bijeenkomst vestigingsgericht werken. Dit op de prachtige locatie Yuvertapark in Houten.

 

De hele middag stond in het teken van samenwerken, waarbij verschillende onderwerpen door experts van de werkvloer werden toegelicht. Denk bijvoorbeeld aan ongeoorloofd schoolverzuim of het overbruggingsprogramma. Later op de middag ging de groep uiteen om verder te praten over de thema’s.

De bijeenkomst heeft een aantal mooie concrete punten opgeleverd. Professionals uit de regio weten elkaar beter te vinden en er is meer duidelijkheid over de definitie van (on)geoorloofd schoolverzuim. Edwin Baars (projectleider) en Kirsten Rossel (RMC coördinator): “Het was fijn om elkaar weer op locatie te kunnen zien en na afloop informeel te ontmoeten in de zon. Het was een geslaagde bijeenkomst!”.