Nieuw VSV-programma 2025 – 2029

Het huidige Schoolwerkt-programma loopt tot 1 augustus 2025, maar de voorbereidingen voor het schrijven van een nieuw VSV-programma zijn in volle gang. Hiervoor zijn wij een samenwerking aangegaan met bureau Zunderdorp. Bureau Zunderdorp is een beleidsadviesbureau met veel ervaring in project- en programmamanagement, procesbegeleiding, strategisch (beleids)advies en netwerksamenwerking binnen het sociaal domein. Zo ondersteunen ze al vele jaren verschillende samenwerkingsverbanden, regio’s en gemeenten op het gebied van o.a. (passend) onderwijs, jeugdhulp en ze zijn goed bekend met de uitdagingen rondom de VSV-aanpak en de wettelijke kaders. Maaike Zunderdorp, Sonja Volten en Hidde Hageman zijn betrokken bij ons proces.

Proces

De aanpak om te komen tot het nieuwe VSV-programma bestaat uit 3 fases: evalueren van het huidige programma (april-juni), ontwerpen van het nieuwe programma (mei-okt/nov) en het schrijven van het nieuwe programma (okt/nov-dec). De evaluatiefase is op dit moment in volle gang. Hierbij is de focus gericht op de output en niet op de outcome. Wat werkte goed, hoe verliep de samenwerking en wat moet er behouden worden of juist anders aangepakt? In de ontwerpfase gaan we meerdere interactieve bijeenkomsten organiseren om de contouren van de programmalijnen en de activiteiten goed in kaart te brengen. Hierbij is uiteraard ook aandacht voor de nieuwe kaders vanuit het Rijk en de rol van de arbeidsmarktregio’s in het nieuwe programma. De lessen en behaalde resultaten van het huidige programma nemen we mee naar het nieuwe programma.

Heb je vragen? Neem dan contact op met Mariska Rijsdijk, programmacoördinator Schoolwerkt, m.rijsdijk@sterkvo.nl.