Cijfers vsv: aantal voortijdig schoolverlaters gestegen in studiejaar 2021-2022

Bijna 1500 jongeren stopten in de RMC-regio Utrecht in het studiejaar 2021-2022 met hun opleiding zonder een startkwalificatie. Landelijk stopten meer dan 30.000 jongeren met hun opleiding zonder startkwalificatie. NOS schreef hier een artikel over.

De belangrijkste cijfers voor de RMC-regio Utrecht

  • In het schooljaar 2021-2022 zijn 71.623 leerlingen ingeschreven, waarvan 1.440 voortijdig schoolverlaters (2,01%).
  • De vsv-cijfers zijn ten opzichte van 2020-2021 gestegen met 0,37%. Ook in vergelijking met de vsv-cijfers van 2018-2019 (vóór corona) zien we een stijging van 0,14%.
  • Het grootste percentage vsv en de grootste stijging (8,8%) zien we bij mbo niveau 1.
  • Er is een stijging van het percentage vsv’ers bij de vavo (+4,69%). We zien wel een daling van het aantal vsv’ers bij de vavo ten opzichte van de cijfers voor corona (-1,9%).
  • Op mbo niveau 2, mbo niveau 3, mbo niveau 4, vo onderbouw en havo/vwo bovenbouw stijgt het aantal vsv’ers ten opzichte van vorig jaren.
  • Het percentage vsv’ers bij vmbo bovenbouw is in vergelijking met voorgaande jaren dalende.

Bekijk alle cijfers en onderzoeken