Het is zover: pilot lifecoaching is gestart!

Op donderdag 1 september zijn we gestart met de pilot Lifecoaching. Lifecoaching is een methodiek die we inzetten binnen de RMC-regio Utrecht. Een RMC-trajectbegeleider gaat hiermee aan de slag. Met extra verantwoordelijkheden helpt hij/zij jongeren de volgende stap te zetten op het gebied van school en werk. Een RMC-trajectbegeleider begeleidt jongeren zonder startkwalificatie die niet naar school gaan op weg naar werk of toch een geschikte (praktijk)opleiding. Met de methodiek lifecoaching kijkt de begeleider verder dan werk of school. Hij of zij kijkt met de jongere ook naar het sociale leven, onderzoekt samen met de jongeren waarom het niet lukt om verder te komen en geeft een extra zetje als het nodig is. Met kennis over de beschikbare instanties wijst de RMC-trajectbegeleider de weg. Gesteund door lifecoaching is de jongere in staat om een volgende stap te zetten in zijn of haar leven.

Het ontstaan van lifecoaching

Het initiatief voor lifecoaching komt vanuit de aanpak voortijdig schoolverlaten SchoolWerkt in de regio Utrecht. Daar zien we al langer de behoefte aan brede begeleiding op meerdere leefgebieden en flexibiliteit bij professionals. In overleg met onderwijs en gemeenten is zo het idee voor lifecoaching ontstaan. Het is in onze regio een nieuw fenomeen. We starten daarom met een pilot.

Doelgroep lifecoaching

Lifecoaching is een pilotproject in de RMC-regio Utrecht en arbeidsmarktregio Midden-Utrecht. De pilot is bedoeld voor jongeren tussen de 16 en 23 jaar zonder startkwalificatie. Zij lopen vast op school (praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, mbo-entree) of in het vinden van een (eerste) baan. Eind 2022 of begin 2023 verhogen we in samenwerking met de Regionale Aanpak Jeugdwerkloosheid de leeftijdsgrens naar 27 jaar.

Meer weten? Bekijk de veelgestelde vragen en antwoorden

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op met de projectleider van de pilot Lifecoaching.

Jaqcueline Mooiman
jacqueline.mooiman@utrecht.nl
06 – 27 04 33 04