Indicatoren de Overstap april

De eerste indicatoren van de Overstap zijn vastgesteld. Op 1 april hadden 92% van de potentiële vmbo-overstappers een aanmelding bij het mbo. De norm die we onszelf stelden is 95%. Op 1 april had 86% van de potentiële vo-overstappers zich aangemeld bij het mbo. De norm die we onszelf stelden is 90%. Hieruit blijkt dat de percentages lager zijn dan de vastgestelde norm. Maar het komt overeen met de percentages in het overstapjaar 2022.

De resultaten volgen de landelijke trend. We zien in de regio, maar ook landelijk dat het aanmeldproces wat later op gang komt. En daarmee ook de verwerking door decanen van eventuele doorstroom. Daarom is onze regionale afspraak nu extra belangrijk: kwalificatieplichtige jongeren hebben na 1 april ook recht op een plek in het mbo. Alleen niet altijd meer bij hun voorkeursopleiding. Tot slot zien we ook dit jaar weer een daling van het aantal afgeronde DDD’s op 1 april. Door het verwijderen van de akkoordverklaring en een wijziging in wetgeving verwachten we dat we dit percentage gaat stijgen. In het projectteam de Overstap zoomen we in op de percentages om te bekijken waar we extra aandacht aan moeten besteden.