Lichte stijging voortijdig schoolverlaters in 2020-2021

De voorlopige cijfers van voortijdig schoolverlaters schooljaar 2020-2021 zijn bekend. Voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten, dus zonder een havo-, vwo- of minimaal mbo-2 diploma. Tweemaal per jaar worden de landelijke cijfers en de cijfers per regio gepubliceerd op Onderwijs in Cijfers. Deze cijfers gaan over de RMC-regio Utrecht.

 

Lichte stijging vsv cijfers regio Utrecht

De vsv-cijfers zijn ten opzichte van schooljaar 2019-2020 gestegen met 0,16% in de RMC-regio Utrecht. Dit betekent concreet dat er in 2020-2021 1186 nieuwe vsv’ers waren in onze regio, in 2019-2020 waren dat er nog 1081. We zien dus na een flinke daling van vorig jaar dat het vsv-percentage nu weer licht stijgt. Wat houdt dat in? Meer jongeren tussen 12 en 23 jaar verlaten zonder startkwalificatie het onderwijs. Als we het vergelijken met de landelijke cijfers doen we het, net als eerdere jaren, goed als regio. Het landelijk gemiddelde vsv’ers staat op 1,87% ten opzichte van 1,64% in onze regio.

 

Landelijke trend en mogelijke oorzaken stijging vsv cijfers

Het aantal jongeren dat landelijk zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat is gestegen van 22.766 (1,72%) in schooljaar 2019-2020 naar 24.385 (1,87%) in schooljaar 2020-2021. Zowel in het voortgezet onderwijs als het mbo is een stijging zichtbaar van het aantal voortijdig schoolverlaters.

Voor de stijging kunnen we verschillende oorzaken noemen.  De crisismaatregelen in schooljaar 2019-2020 werken mogelijk door in het afgelopen schooljaar. Ook een verkeerde studiekeuze speelt een grote rol, samen met de toename van mentale problemen bij studenten (aangewakkerd door de coronacrisis). Tot slot kan de arbeidsmarkt invloed hebben gehad. Bij een groeiende economie is werken, als alternatief voor een opleiding, aantrekkelijk. Op deze manier ontstaat ongediplomeerde uitstroom naar werk.

 

Aangescherpte vsv-plannen

In de RMC-regio Utrecht werken we al heel intensief samen om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan en uitgevallen jongeren perspectief te bieden. Binnenkort evalueren we het Regionaal Programma voortijdig schoolverlaten na twee jaar. Waar nodig stellen we de plannen bij voor 2023 en 2024. In de RMC-regio Utrecht herkennen we de eerder genoemde redenen voor uitval en kijken we gericht hoe we daar de komende tijd aan kunnen werken.