Routekaart: de volgende stap na school

Vanuit de Regionale aanpak jeugdwerkloosheid zijn routekaarten beschikbaar voor jongeren die het pro, vso of mbo verlaten en een stap zetten richting (leer)werk. Bekijk alle routekaarten van de arbeidsmarktregio.

In onze regio zijn verschillende instanties en professionals actief die iets kunnen betekenen in de overgang van onderwijs naar werk. Maar hiermee zijn er ook grote regionale verschillen en elke sub-regio heeft soms weer andere loketten. Om deze routes en mogelijkheden wat beter in kaart te brengen voor professionals en jongeren, zijn er per sub-regio routekaarten gemaakt. Deze kaarten zijn voor zowel professionals vanuit het onderwijs als gemeenten of andere partnerorganisaties. De routekaarten kun je als hulpmiddel gebruiken tijdens gesprekken met jongeren.