Actueel

Geplaatst op 20 juli

Mijlpaal: subsidieaanvraag nieuw Programma Regionale Aanpak ingediend

De subsidieaanvraag voor het nieuwe Programma Regionale Aanpak – SchoolWerkt Agenda 2020-2024 is ingediend. Het programma kwam tot stand na een intensief proces, waarbij partners uit de regio maandenlang met elkaar samenwerkten. De komende vier jaren blijven we de schouders zetten onder onze gezamenlijke aanpak voortijdig schoolverlaten. In het nieuwe programma blijven we inzetten op …

Lees verder
Geplaatst op 20 juli

SchoolWerkt-monitor 2019 online

Sinds mei is de derde meting van de SchoolWerkt-monitor in te zien. Hierin staat o.a. de schoolloopbaan van jongeren en jongvolwassenen uit de RMC-regio centraal. Hoe het met hen gaat, is de hoofdvraag van de monitor. Zitten ze op school, halen ze een diploma, krijgen ze ondersteuning, hebben ze werk? Goed nieuws: onder de 22-jarigen …

Lees verder
Geplaatst op 20 juli

Regionale afspraken bindend studieadvies in de maak

In april kwam het tweede deel van de monitor van de wet ‘Vroegtijdige aanmelding voor en toelatingsrecht tot het mbo’ uit. Eén van de conclusies was dat mbo’s meer tijd nodig hadden om het bindend studieadvies te implementeren. Binnen de regio werken we nu aan gezamenlijke afspraken over het bindend studieadvies. De afspraken delen we via …

Lees verder
Geplaatst op 12 juni

Stijging bij een mbo aangemelde vmbo leerlingen

Voor het overstapjaar 2020 zijn de eerste resultaten bekend. Vanwege het coronavirus is de deadline van aanmelden verzet naar 1 mei in plaats van 1 april. Daarom hebben wij de meting ook een maand later laten plaatsvinden. Op 1 mei heeft 96% van de vmbo-leerlingen die de overstap willen maken zich aangemeld bij een mbo. …

Lees verder
Geplaatst op 5 maart

Inspiratieconferentie Peer Support

Docenten, schoolmanagers en alle andere geïnteresseerden zijn van harte welkom op de inspiratieconferentie ‘4 jaar Peer Support in de regio Utrecht’. De conferentie wordt georganiseerd door studenten en medewerkers van de mbo’s regio Utrecht waarbij de ervaring van de studenten, de impact en de kracht van deze methodiek centraal staat. Vanaf 2016 is er in …

Lees verder
Geplaatst op 12 februari

Jobhunters Regionale Aanpak Jeugdwerkloosheid

In de arbeidsmarktregio Midden zijn 10 jobhunters werkzaam die jongeren (16-27) begeleiden bij het vinden van een (garantie) baan of BBL werkplek. De jobhunters stemmen hun aanpak af op de jongere. Zo wordt er voor de een een sollicitatiegesprek georganiseerd en gaat de jobhunter mee naar het sollicitatiegesprek en bij de ander wordt er geholpen …

Lees verder
Geplaatst op 12 februari

Definitieve vsv cijfers 2017-2018

Regio Utrecht had in schooljaar 2017-2018  een lichte stijging in het aantal voortijdig schoolverlaters (1,8%), in vergelijking met de voorgaande jaren. Landelijk is het gemiddelde 1,91%, waar wij als regio onder zitten. Er is een daling te zien bij mbo niveau 1 (daling van 2,75%) en niveau 4 (daling van 0,11%). De grootste stijging zien …

Lees verder
Geplaatst op 5 februari

TOP Academies maakt leren in de praktijk mogelijk

Vanuit actielijn 5 (Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt) werken we aan een overgang tussen onderwijs en werk, en is er in het bijzonder aandacht voor jongeren die uitstromen naar de arbeidsmarkt zonder een startkwalificatie. Een werkbezoek aan de TOP Academie in het voorjaar van 2019 in Rotterdam heeft ons enthousiast gemaakt over deze vorm van samenwerking tussen onderwijs …

Lees verder
Geplaatst op 4 februari

Op zoek naar een baan of stage?

Ken jij jongeren die op zoek zijn naar een baan of stage? 14 februari kunnen ze zestig werkgevers ontmoeten uit regio Utrecht bij Utrecht Works! In de ochtend worden gratis sollicitatie trainingen gegeven. Jongeren kunnen zich aanmelden via www.utrechtworks.nl.  

Lees verder