Enquête De OverstapBinnen De Overstap zijn veel verschillende partijen betrokken. Om deze samenwerking te kunnen evalueren en daarmee te verbeteren, worden scholen en leerplicht-RMC gevraagd een enquête in te vullen. Middels deze enquête willen wij meer inzicht krijgen in de tevredenheid ten aanzien van de verschillende onderwerpen. Suggesties voor verbeteringen binnen de organisatie worden ook zeker op prijs gesteld.

De uiterste datum om dit in te leveren is 3 november.

Enquete De Overstap mbo

Enquete de overstap vo

Enquete De Overstap Leerplicht-RMC